top of page

Kindergeld – vše o přídavcích na děti v Německu

Přídavky na děti v Německu – Kindergeld, jsou finančním příspěvkem poskytovaným rodičům na výchovu a výživu jejich potomků. Tyto dávky jsou považovány za klíčový prvek podpory v Německu pro rodiny s dětmi.Nárok na Kindergeld


Ti, kteří pracují v Německu a mají děti, mohou o Kindergeld zažádat. Předpokladem pro nárok na tyto příspěvky je povinné sociální pojištění v Německu, které automaticky získáváte při zaměstnání v zemi. I když děti mohou žít v jiné zemi EU s druhým rodičem, má stále nárok na dávky rodič pracující v Německu. Pokud jsou přídavky vypláceny v domovské zemi, mohou být současně vypláceny i z Německa. Ty se vypočítají tak, že konečný součet dávek z obou zemí se bude rovnat maximální částce v zahraničí. Přídavky z Německa se tedy sníží o částku přídavků z domovské země.


Kdo může požádat o Kindergeld?


O Kindergeld může požádat jen jeden ze zákonných zástupců dítěte (např. matka nebo otec dítěte, případně adoptivní rodič či prarodič).


O přídavky lze žádat hned po nástupu do zaměstnání v Německu, po přihlášení k pobytu v zemi nebo ihned po narození dítěte (pokud se dítě narodilo v Německu).


Výše přídavků na děti


Výše přídavků na děti činí pro rok 2024 -> 250 € měsíčně na každé dítě.Jak se žádá o Kindergeld?


Žádost o přídavky na děti se podává na příslušném Úřadu pro rodinné dávky (Familienkasse) prostřednictvím formulářů E 411, E401. K žádosti jsou třeba i tyto kopie dokumentů (týkající se rodinného stavu – Familienstand bescheid):

  • rodný list dítěte – k prokázání existence dítěte

  • oddací list/rozsudek o rozvodu/úmrtní list – k prokázání rodinného stavu

  • výplatní pásky/roční zúčtování/Steuer ID – pro dokladování příjmu

Pobírání přídavků na děti


Dávky lze pobírat až do věku 18 let dítěte, a na děti ve věku do 25 let za předpokladu jejich dalšího vzdělávání na střední nebo vysoké škole (v tom případě je třeba informovat o této skutečnosti úřad Familienkasse a to prostřednictvím formuláře E 402, který potvrzuje škola).


Je důležité informovat úřad Familienkasse o jakýchkoli změnách týkajících se vás nebo vašeho dítěte (např. změna zaměstnavatele, změna bydliště, změna bankovního účtu nebo změna související se studiem dítěte).


Pokud skončí pracovní poměr v Německu, je nutné o tom informovat úřad Familienkasse, protože zaniká nárok na dětské přídavky. Při pobírání příspěvků po ukončení pracovního poměru v Německu může úřad vypočítat a vymáhat dluh za neoprávněné čerpání Kindergeld.


Přídavky lze získat až 6 měsíců zpětně od podání žádosti.


Provázanost s daňovým přiznáním


Chcete-li požádat o přídavky na děti z Německa, musíte nejprve podat německé daňové přiznání k dani z příjmů. Pokud jste však právě začali v Německu pracovat, lze požádat o přídavky na děti, ale po skončení roku je třeba podat německé daňové přiznání.


Kindergeld vám vyřídíme


Potřebujete-li pomoc se získáním či vyplněním potřebných dokumentů? Neváhejte se na nás obrátit!

Kontaktní formulář najdete zde: https://www.schekonom.cz/nemeckedane

92 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page