top of page

Účetní senior

Nabízíme

 • Příjemné prostředí v nově vybavených kancelářích

 • Přátelský pracovní kolektiv

 • Po zapracování možnost příležitostně home office

 • Dobrovolná výuka němčiny se zkušeným lektorem (rodilý mluvčí) v rámci pracovní doby

 • Možnost platového růstu

 • Smlouva na dobu neurčitou

 • Pružná pracovní doba dle dohody (Po-Pá)

 

Náplň práce

Spolupráce:

 • Spolupráce při vytváření a upřesňování metodiky účtování a implementaci českých obecně závazných právních předpisů do vnitřních účetních směrnic účetní jednotky

 • Spolupráce při implementaci, správě a údržbě účetního a informačního systému účetní jednotky

 • Spolupráce při vytváření vnitřních účetních směrnic pro oblast vedení účetnictví v souladu s národními i mezinárodními účetními standardy

 • Spolupráce při tvorbě převodového můstku mezi účetnictvím podle českých účetních předpisů a účetnictvím podle mezinárodních účetních standardů

 • Spolupráce s Daňovým poradcem při zajišťování agendy některých daní

Samostatně:

 • Pravidelná komunikace s účetní jednotkou vedoucí ke správnému účtování

 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence

 • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví

 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání

 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví

 • Zpracování měsíčních a ročních závěrek

 • Správa a zajištění inventarizace účtů majetku a závazků

 • Příprava podkladů a spolupráce s auditory

 • Řešení problematických účetních případů

 • Kontrola správnosti zpracování účetních operací významných pro účetní jednotku

 • Kontrola správnosti vedení účetnictví podle obecně závazných právních předpisů (českých účetních předpisů, daňových a dalších obecně závazných právních předpisů), eventuálně podle mezinárodních účetních standardů

 • Kontrola účetního systému, tj. především kontrola dodržování nařízení a norem platných uvnitř účetní jednotky, dodržování platné legislativy, kontrola vedení účetnictví s důrazem na jeho úplnost, průkaznost a správnost

 • Komunikace a spolupráce s externími subjekty (např. daňový poradce, auditor, finanční úřad)

 • Organizace a koordinace činností mezi pracovníky, kteří dodávají podklady k účtování

 • Sestavení účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, popř. cash flow a přehledu o změnách vlastního kapitálu) v souladu s českými účetními předpisy

 • Zpracování pravidelných výstupů z účetnictví pro potřeby managementu účetní jednotky či mateřské společnosti

 • Rozdělování úkolů při sestavování účetní závěrky a průběžná koordinace zapojených pracovníků klienta

 • Zajištění zveřejnění účetní závěrky

 • Zajištění předávání/archivaci účetních dokladů

 • Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány (záznamní povinnost, oznamovací povinnost, daňové formuláře, statistika)

 • Spolupráce s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol a revizí ve spolupráci s daňovým poradcem

 

Profil kandidáta

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru finance, ekonomika

 • Praxe minimálně 5 let jako všeobecný účetní

 • Doporučené – certifikát svazu účetních – Certifikovaný účetní

 • Znalost německého jazyka výhodou

Poznámka: Vysokoškolské vzdělání lze nahradit 10 lety praxe v oboru..

 

Ohodnocení

 • Základní mzda 25 000 – 35 000 Kč měsíčně

 • Roční odměny podle výsledků společnosti

 • Osobní ohodnocení podle výkonu a odbornosti

Své životopisy zasílejte prosím na adresu: klaudie.sulcova@schekonom.cz
Tel.: +420 351 011 836

bottom of page