top of page

Daňová třída – povinnost zaměstnance

Pokud pracujete v Německu, je Vaší povinností zažádat německý finanční úřad o určení daňové třídy. Není to tedy povinnost zaměstnavatele! Důležité je vědět, že odpovědný za přidělení daňové třídy je zaměstnanec.


Každý daňový poplatník v Německu je zařazen do určité daňové třídy, což ovlivňuje výši jeho daně z příjmu. Celkově existuje šest daňových tříd v Německu, a to od daňové třídy 1 do daňové třídy 6. Zařazení do konkrétní třídy závisí na civilním stavu, příjmových podmínkách a rodinné situaci daňového poplatníka.


Důležitým prvkem německého systému daní je také možnost změny daňové třídy. Lidé mohou požádat o změnu své daňové třídy, pokud dojde k podstatným změnám v jejich osobních nebo rodinných okolnostech.


Pokud nastupujete poprvé do pracovního poměru v Německu, potřebujete mít k určení daňové třídy přidělené identifikační číslo (ID). Ten, kdo nemá vyřízené ID číslo, je automaticky zaměstnavatelem zařazen do 6. daňové třídy, která je nevýhodná a současně vám ukládá povinnost podávat daňové přiznání.


Formulář k žádosti o udělení ID čísla si můžete stáhnout zde:


Ve většině případů mají pendleři nárok na tzv. neomezenou daňovou povinnost a možnost využívat výhod německého daňového systému. Například můžete zažádat o společné zdanění manželů. Daň z příjmů vyměřuje příslušný finanční úřad v místě, kde se nachází váš zaměstnavatel.


Pokud chcete čerpat výhod německého systému a být projednán jako pracovník s neomezenou daňovou povinností, musí celková částka vašich příjmů podléhat z 90 % německé dani z příjmu. To znamená, že 90 % vašich příjmů musí pocházet z území Německa.


Důležité: pokud si požádáte o neomezenou daňovou povinnost, musíte po uplynutí kalendářního roku podat Vy, případně Vaše manželka, přiznání k dani z příjmu v Německu.


Ten, kdo chce pobírat Kindergeld, musí mít zažádáno o neomezenou daňovou povinnost a musí podávat daňové přiznání.


Co znamená termín Steuerpflicht?


Pojem, se kterým se můžete setkat v souvislosti s daňovou třídou je tzv. STEUERPFLICHT, což v Německu označuje povinnost platit daň.


Jak zažádat o daňovou povinnost a přidělení k daňové třídě?


Zaměstnanec v Německu je povinen každý rok žádat na německém finančním úřadě o neomezenou daňovou povinnost a přidělení k vybrané daňové třídě. Teprve poté má nárok na čerpání výhod německého daňového systému.Jak na to?

  1. Stáhněte si formulář "Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3 EstG (Anlage Grenzpendler ausserhalb EU/EWR)" ke stažení zde: EU_EWR_tschechisch_320.indd (schekonom.cz)

  2. Vyplňte všechny listy formuláře a nechte si jej potvrdit v ČR na Finančním úřadě dle Vašeho trvalého bydliště.

  3. Potvrzený formulář pak můžete předat paní účetní ve Vašem zaměstnání a nebo ho sami zašlete na příslušný německý finanční úřad.

Výstupem těchto kroků je obdržení dokumentu, který potvrzuje Vaše přidělení k daňové třídě a Vaši daňovou povinnost tzv. Steuerpflicht nebo také tzv. Lohnsteuerabzug. Tento dokument je nezbytný při žádosti o rodičovské přídavky (Kindergeld). Proto doporučujeme vždy kopii ponechat.


Pokud se stane, že dokument nebudete mít, je možné o něj zažádat přímo na německém finančním úřadě, a to nejlépe osobně. Některé finanční úřady reagují i na emailové žádosti, proto zde najdete vzor znění emailu:


Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitte Sie um Steuerpflicht Bestätigung für Jahr 2022, das brauche ich zur Vorlage bei der Familienkasse. Ich bin damit einverstanden, das sie mir es zurück per Email senden.

Mit freundlichen Grüßen,

………………………………..

Vorname, Name:

Adresse:

Geburtsdatum:

Steuernummer/Identifikationnummer:


Klíčové je, abyste měli podanou žádost "Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3 EstG (Anlage Grenzpendler ausserhalb EU/EWR)". Pokud tomu tak není, finanční úřad Vám dokument nevydá.


Obraťte se na nás


Vzhledem k tomu, že německý daňový systém může být pro mnohé lidi složitý, je vždy dobré konzultovat tuto problematiku s odborníkem na daně, který Vám může poskytnout konkrétní rady a pomoci Vám maximalizovat výhody německého daňového systému v souladu s Vaší individuální situací.


Proto jsme tady, abychom Vám pomohli. Obraťte se na naše pracovníky, kteří Vám ochotně pomohou.


Kontaktní formulář najdete zde: https://www.schekonom.cz/nemeckedane

1 324 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page