top of page

Důležité změny pro zaměstnance a zaměstnavatele od roku 2024

Aktualizováno: 23. 2.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé musí od začátku roku reagovat řadu nových zákonných změn, které výrazně ovlivní výplatní strukturu, příplatky a další parametry pracovního vztahu. Ty důležité uvádíme v článku.Změna v oblasti sociálního pojištění


Souhrnná novela přináší změny v nemocenském, sociálním i důchodovém pojištění. První část změn se dotkla několika nemocenských dávek. Změny usnadní jejich čerpání. Tato novela rovněž umožnila online žádosti o důchod a s účinností od poloviny roku 2025 upraví výplaty důchodů (snížení počtu výplatních termínů i způsob jejich výplaty na měsíční bázi).


Důležitou změnou je uvolňování zaměstnanců pracujících s mládeží na letní tábory a sportovní soustředění. Mění se způsob poskytování náhrady mzdy nebo platu a zjednodušuje se postup žádosti o náhradu těchto prostředků u ČSSZ.


Důležité parametrické údaje


Pro zaměstnavatele je podstatných hned několik parametrických údajů. U těchto došlo od 1. ledna 2024 ke změnám:

  • Sociální pojištění: Maximální vyměřovací základ činí 2 110 416 Kč. Pojistné na sociální zabezpečení se nemění, avšak o 1 % se zvyšuje pojistné za zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče, a to na 27,8 %. Zavádí se ale nemocenské pojistné pro všechny nemocensky pojištěné zaměstnance. Činí 0,6 %, tudíž celkové pojistné za zaměstnance činí nikoli 6,5 %, ale 7,1 %.

  • Zdravotní pojištění: Vyměřovací základ zaměstnanců je 18 900 Kč a vyměřovací základ osob, za které platí pojistné i stát, je 15 440 Kč. 

  • Průměrná mzda: Průměrná mzda pro rok 2024 je stanovena částkou 43 967 Kč. Tato průměrná mzda se využije pro výpočet základních údajů v sociálním i zdravotním pojištění, ale také pro daňové účely (např. progresivní klouzavá sazba 23% sazby daně – od roku 2024 trojnásobek průměrné mzdy, dále její polovina pro osvobození zaměstnaneckých benefitů atd.).

  • Minimální a zaručená mzda: Pro rok 2024 se mění minimální mzda a současně nejnižší úrovně mzdy zaručené v první až třetí a osmé skupině prací. Změny jsou zobrazeny v následující tabulce.
Práce z domova


Firma a zaměstnanec nově musejí uzavřít smlouvu o práci z domova. Zákoník práce nestanoví náležitosti této dohody. Je na zaměstnavateli a zaměstnanci, aby obsah dohody o práci na dálku přizpůsobili svým potřebám.


Smlouva by měla obsahovala sjednané místo výkonu práce na dálku, případně i více takovýchto míst. Dále v ní může být upraven například způsob, jakým bude probíhat komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a jakým způsobem bude práce kontrolována, způsob rozvržení pracovní doby atd.


Zaměstnanci náleží i finanční náhrada za „užívání“ domova pro pracovní účely. Buďto na základě skutečných nákladů, které zaměstnanec firmě prokáže (fakturami za energie atp.), nebo hodinovým paušálem. Ten byl pro začátek stanoven na 4,60 koruny za každou započatou hodinu práce. Firma i zaměstnanec se též mohou dohodnout na tom, že žádná finanční náhrada za práci z domova nebude.


Práce z domova není nároková. A to ani u zákonem vymezené skupiny takzvaných pečujících zaměstnanců o dítě mladší 9 let nebo o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II až IV. ani u těhotných zaměstnankyň. Pokud vedení těmto lidem home office neumožní, musím jim to písemně zdůvodnit.


Pokud firma se zaměstnancem neuzavře smlouvu o práci z domova, hrozí jí pokuta až 300 tisíc korun.


Nezabavitelná částka v exekucích a insolvencích


Zde nedochází ke změně normativních nákladů na bydlení, ale ruší se jejich mimořádné (dodatečné) navýšení, tudíž dochází ke snížení nezabavitelné částky. Základní částka na povinného klesá na 12 704,67 Kč a na každou vyživovanou osobu na 3 176,17 Kč. Současně dochází také ke snížení částky, nad kterou je možné srazit zbytek mzdy bez omezení, a to na 28 585,50 Kč.


Cestovní náhrady


Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 398/2023 vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024. Aktuální částky pro letošní rok uvádíme v následující grafice.
Vládní konsolidační balíček a změny v závislé činnosti


Poměrně zásadní změny přináší do oblasti zaměstnávání vládní konsolidační balíček. Ruší se některé slevy na dani a nezdanitelné části základu daně, upravuje se oblast „přidanění“ nepeněžní výhody v možnosti využívat služební automobil také k soukromým účelům, upravuje se osvobození zaměstnaneckých benefitů (nový limit pro osvobození na úrovni poloviny průměrné mzdy), ruší se plátcova pokladna a další.


Příspěvek na stravování


Významnou změnou je tzv. „příspěvek na stravování“. V podstatě se sjednocuje poskytování u nepeněžního příspěvku na stravování (stravenky) a stravenkového paušálu. Nepeněžní poskytování stravování zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti již nebude pro daňové účely neomezené. Naopak na straně zaměstnavatele budou výdaje vynaložené na naplnění práv zaměstnanců týkajících se jejich pracovních a sociálních podmínek (včetně stravování), vyplývající z kolektivní smlouvy, interní směrnice zaměstnavatele nebo individuální dohody uzavřené se zaměstnancem daňově uznatelné, a to i v případě poskytnutí příspěvku na stravování v nadlimitní výši.


Poradíme i Vám!


Dotýkají se vás některé změny přímo? Na implementaci nových povinností nemusíte být sami!  Kontaktujte nás nebo si rezervujte svůj termín online a zjistěte, jak můžeme pomoci právě vám!

53 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Комментарии


bottom of page