top of page
Účetní

Účetnictví a outsourcing účetnictví

Jak zefektivnit procesy v účetnictví? Outsourcing účetnictví je jedním z řešení s vysokou mírou flexibility, která umožňuje nabídnout jak plný outsourcing vašeho firemního účetnictví, tak například i ve formě dočasné podpory během vytížených období. Součástí je taktéž příprava nastavení reportingu na míru přesně pro vaše potřeby a váš lepší přehled nad veškerou účetní agendou. Díky zkušenostem jak z českého, tak zahraničního prostředí umíme nejen s vedením účetnictví pomoci firmám v ČR i DE.

Výhody outsourcingu účetnictví prostupují celou firmou

Outsourcing účetnictví přináší kromě organizačních benefitů také pozitiva po personální stránce. Nemusíte zřizovat vlastní účetní pozice, což umožňuje snížení nákladů na mzdy, školení a další náklady spojené s vedením vlastního účetnictví. 

 

V současné době je outsourcing účetnictví velmi populárním nástrojem a mnoho společností ho využívá pro snížení nákladů a zlepšení efektivity svého podnikání. Zatímco my se budeme věnovat o účetnictví a spojenou administrativu, vy se můžete lépe soustředit na své podnikatelské aktivity a věnovat jim veškerou svou kapacitu, kterou doteď zabírala tato agenda.

Outsourcing provádíme dle individuálních potřeb klienta

V SCH-EKONOM přizpůsobujeme služby potřebám klienta. Proto je samozřejmostí využití účetního programu dle vašich preferencí a zvyklostí, vždy však s ohledem na specifické potřeby, požadavky, obor činnosti a možnosti napojení na stávající systémy.

 

Finanční účetnictví lze chápat jako nezbytný nástroj provozního řízení podniku. Jde o víc než jen o zadávání faktur do systému a stanovení výše daně z příjmů. Svědomité a včasné finanční účetnictví ve spojení se smysluplnými reporty a promyšlenými analýzami jsou předpokladem pro správná, rychlá rozhodnutí každého vlastníka či manažera společnosti. V naší firmě jsme si toho vědomi a proto poskytujeme tuto službu s maximálním ohledem na výše uvedené aspekty.

Kotva 1
bottom of page