top of page

SCH-EKONOM jako certifikační autorita

Jsme partnerem první certifikační autority a díky tomu vám můžeme nabídnout zajištění digitálních certifikátů webovým serverům pro zabezpečení komunikace na vašich webových stránkách pomocí SSL/TLS certifikátu. Certifikát je vydán na základě ověření identity majitele webu a jeho domény.

 

Další službou, kterou nabízíme, je vydávání digitálních certifikátů pro elektronické podpisy. Díky získání digitálního podpisu můžete lépe komunikovat v online prostředí, neboť certifikovaný elektronický podpis splňuje právní náležitosti a je tedy ekvivalentem k fyzickému podpisu.

 

Kromě samotného zřizování vám pomůžeme i se správou stávajících digitálních certifikátů, tedy primárně s obnovením, zrušením nebo aktualizací platnosti.

Na základě čeho mohu získat digitální certifikát?

Certifikáty jsou podle svého druhu a určení vydávány na základě ověření identity majitele webu a jeho domény nebo například v případě digitálních podpisů dle ověření totožnosti vlastníka a zřizovatele.

SCH-EKONOM vám nabízí možnost získat následující digitální certifikáty:

  • Kvalifikovaný certifikát

  • Kvalifikovaný systémový certifikát

  • TWINS

  • e-Já

  • I.CA Premium

  • Komerční certifikát

  • Komerční serverový certifikát

Certifikační autorita
Certifikační autorita
bottom of page