top of page
kalkulačka

Mzdové služby

V mzdové oblasti poskytujeme tyto služby:

Kompletní zpracování mzdové agendy

Převzetí mzdové evidence z jiného SW

Tvorba zaměstnaneckých smluv

Vyřízení veškerých formalit spojených se mzdovou agendou

Komunikace s úřady na základě plné moci (úřad práce, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny)

Příprava platebních příkazů na výplaty a povinné odvody

Příprava výpovědí z pracovního poměru

Průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví

Archivace mezd v našem archivu

Kotva 1
bottom of page