Nápověda - Daňová kalkulačka

Příjmy ze závislé činnosti

Vyplňte údaje z "Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č.27 pro rok 2019" , které Vám dá zaměstnavatel na požádání.

Do kalkulačky uveďte POUZE do ř.9 Daň po slevě a do ř.13 Vyplacené Bonusy

Od roku 2014 můžete požádat o potvrzení o SRAŽENÉ dani (brigády) a zahrnout takové příjmy do dańového přiznání Zaměstnavatel vám vydá formulář "Potvrzení o sražení daně vzor č.6 pro rok 2019" a vy příjmy a zaplacenou daň uvedete také do kalkulačky a daňového přiznání

Sleva na děti od 1/2019: částka na kterou máte nárok, pokud máte dítě: 1. dítě = 1 267 Kč/měsíc, 2. dítě = 1 617 Kč/měsíc, 3. dítě = 2 017 Kč/měsíc
Pokud máte dětí více může se stát, že Vaše měsíční daň je nižší než výše uvedená sleva.
V tomto případě vzniká nárok na přeplatek na děti a teprve tomuto se říká BONUS. tj.

Aby bylo možné bonus uplatnit musí existovat příjem (§6,§7) ve výši 80 100 Kč
Minimální možný uplatnitelný bonus je 100 Kč
Maximální možný uplatnitelný bonus je 60 300 Kč