Nápověda - Daňová kalkulačka

Příjmy z pronájmu


Zde jde o příjmy z pronájmu majetku (nemovitosti i věci movité), který není v obchodním majetku podnikatele