Nápověda - Daňová kalkulačka

Příjmy z podnikání

Pokud vedete daňovou evidenci

Vyberte typ podnikání jakým se zabýváte : důležité pro stanovení paušálních výdajů!

Paušální výdaje podle §7

Od roku 2013 až do roku 2017 je omezení paušálních výdajů tím, že pokud tyto použijete a celkem jsou takové příjmy vyšší než 50% celku, pak nelze použít slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. a) 80 % z příjmů zemědělské činnosti a živnosti řemeslné, maximálně do výšky 1 600 000 Kč, b) 60 % z příjmů z ostatních živností maximálně do výšky 1 200 000 Kč, c) 40 % z příjmů z činoostí, které nejsou živností (právník, lékař,...) maximálně do výšky 800 000 Kč, d) 30 % z příjmů z pronájmu maximálně částky 600 000 Kč.