Daňová kalkulačka 2019

Výpočet daně z příjmů podnikatelů, výpočet sociálního a zdravotního pojištění§ 6 Příjmy ze závislé činnosti

ROZBAL


"POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech vzor č. 26"
"POTVRZENÍ o sražení daně vzor č. 5"
Příjem od všech zaměstnavatelů:  Kč
Zaplacené poj. zaměstnavatelem Kč
Zaplacená daň:  Kč
jen vyplacené daň.bonusy:  Kč

§ 7 Příjmy z podnikání

ROZBAL

Příjmy ze zemědělské živnosti:  Kč
Příjmy ze řemeslné živnosti:  Kč
Příjmy ze ostatní živnosti:  Kč
Příjmy z neživnosti (lékař,právník..):  Kč
Příjmy z pronájmu obchodního majetku:  Kč
Výdaje skutečné:  Kč
Zaplacené zálohy na daň:  Kč
Nechci použít paušální výdaje: 

Spolupracující osoby a sdružení

ROZBAL

Spolupráce s manželem/kou : 
   Podíl manžela(ky) v %: 
Spolupráce s rodiči/dětmi : 
   Podíl rodičů(dětí) v %: 
Sdružení bez právní subj. : 
   Podíl ost.členů v %: 

§ 8 Příjmy z kapitálového majetku

ROZBAL

Příjmy:   Kč  
Výdaje:  Kč

§ 9 Příjmy z pronájmu

ROZBAL

Příjmy:   Kč  
Výdaje:  Kč

§ 10 Ostatní příjmy

ROZBAL

Příjmy:   Kč  
Výdaje:  KčOdčitatelné položky

ROZBAL

Vyplňte částky
Počet darů krve:  
Ostatní dary:  Kč
Zaplacené úroky(hypo.,spoření):  Kč
Zaplacené živ. pojištění:  Kč
Zaplacené penz. připojištění:  Kč
Zaplacený příspěvek odborům:  Kč
Zkoušky dalšího vzdělávání:  Kč
Uplatňovaná ztráta min. let:  Kč


Slevy na dani (daňový bonus)

ROZBAL

Zadejte počet měsíců, po které budete chtít zvýhodnění na
1. dítě:  Průkaz ZTP/P 
2. dítě:  Průkaz ZTP/P 
3. dítě:  Průkaz ZTP/P 
4. dítě:  Průkaz ZTP/P 

Výdaj na školku 
počet dětí ve školce 

Jsem poživatelem starobního důchodu: 
Výše vyplaceného důchodu:  Kč
Uveďte počty měsíců
Manželka bez příjmů:  měsíců
Manželka bez příjmů - ZTP/P:  měsíců
Invalida částečná:  měsíců
Invalida plná:  měsíců
Průkaz ZTP/P:  měsíců
Student:  měsíců


Sociální a zdravotní pojištění

ROZBAL

Podnikání v roce 2019 trvalo:  měsíců
  z toho hlavní činností:  měsíců
  z toho vedlejší činností:  měsíců
Zaplacené zálohy na sociální pojištění:  Kč
Zaplacené zálohy na zdravotní pojištění:  Kč

Do HLAVNÍ ČINNOSTI se počítají pouze měsíce, kdy pro OSVČ BYL stanoven min.vyměřovací základ

Osoby pro které není stanoven min. vyměřovací základ, pokud PO CELÝ MĚSÍC byli:
  1. Dítě
  2. Důchodce
  3. Žena na mateřské, rodičovské dovolené
  4. Osoba pečující celodenně o dítě do 7 let
  5. osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby
  6. osoby pečující o osoby závislé na péči
  7. osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
  8. V zaměstnání odvedeno minimální pojistné
  9. Pobírající nemocenské dávky či v pracovní neschopnosti

Daňovou kalkulačku pro Vás již od roku 2007 připravuje daňová kancelář SCH-EKONOM s.r.o. z Chebu.