SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

EET – poslední, fáze 1. května 2020 /20.03.2020/

Kdo a jaké tržby se evidují:  

 

Subjekty, které mají plat d aň z příjmů v ČR:  

podnikající fyzické osoby  

právnické osoby s podnikatelskou činností  

 

Které tržby se evidují:  

tržby, které podléhají podnikatelské činnosti  

a zároveň jsou přijaty v hotovosti (a také směnkou, šekem, stravenkou, voucherem)  

 

Evidenci tržeb nepodléhají platby provedené bankovním převodem a platebními kartami.  

 

Podnikatelé se zapojují postupně takto:  

 

V 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,  

Ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,  

Ve 3. a 4. fázi (společně) – od 1. května 2020 – ostatní činnosti  jako je řemeslná a výrobní činnost, doprava, zemědělství, svobodná povolání  

 

Toleranční pásmo se zahájením poslední vlny EET  

 

Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajícím do závěrečné fáze EET účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem .  

Finanční a celní správa bude v těchto 3 měsících vykonávat jen poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce.  

 

 

 

Bližší informace:  https://www.etrzby.cz/


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE