SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Cestovné 2016 /03.08.2016/

Cestovné 2016

Dotaz:

Zaměstnanec pojede do Německa na krátkodobou cestu (délka cesty cca 5 hodin). V rámci této pracovní cesty bude hradit eury náklady spojené s účelem této cesty a bude nakupovat pohonnné hmoty do firemního vozidla. Zaměstnanec nepožaduje cestovní náklady, tzn. nechce vyplňovat zahraniční „cesťák“. Je možné uznat související náklady v eurech v případě, že nebyla oficiálně uskutečněna zahraniční pracovní cesta, tzn. nebyl zpracován zahraniční cesťák.

Odpověď:

Od 1. 1. 2012 není možné se vzdávat náhrad cestovních výdajů při vykonání pracovních cest zaměstnanci nebo osob daňově v postavení zaměstnanců, a to vzhledem k ustanovení  § 346c zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V tomto ustanovení je přesně stanoveno, že zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (tj. cestovní náhrady). Vyúčtování pracovní cesty, po jejím uskutečnění, je povinností zaměstnance.

Nevyúčtování pracovní cesty zaměstnancem znamená pro zaměstnavatele nezákonné krácení zákonného nároku zaměstnance a současně porušení obecně závazného platného právního předpisu, tj. zákoníku práce (postihy pro zaměstnavatele stanoví  zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci vyslaní na pracovní cesty tyto cesty také vyúčtovali.

 

 

 

 


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE