SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Daňový balíček PRO rodiny PROTI daňovým únikům /29.07.2016/

Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků

Zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě, druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně), třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 2016. 

Elektronizace platebního styku s úřady  - možnost hradit daň platební kartou, zejména u soudních a správních poplatků, u dovozního cla, popřípadě u pokut v blokovém řízení.

Dalším zjednodušením systému je zavedení zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč měsíčně) srážkovou daní.
Poplatník tedy již nebude povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem.   

Institut nespolehlivé osoby, která doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce. Institut zamezí snaze některých podnikatelů zařazených na seznam nespolehlivých plátců o své fiktivní očištění tím, že účelově zruší svou registraci plátce a následně ji opět získají. Tím vzniká také možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby, než jsou plátci. 


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE