SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Připravte se na EET /27.07.2016/

Připravte se na EET

 KDO ?

Všichni podnikající, ať jste plátci nebo ne.
První etapa začíná od 1. 12. 2016 pro stravovací a ubytovací služby uvedené v klasifikaci NACE pod kódem 55 a 56 ( viz § 37 ZEET ) .    

CO?


Příjmy pocházející z podnikatelské činnosti a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jiným obdobnými způsoby (stravenkou) . S výjimkou příjmu, který není není předměten daně z příjmů, je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

 Jak?

 Běžný režim – pracujete on-line, program máte v PC či smartphonu, kam zadáváte údaje (pouze částku netto a výši DPH. Autentizační údaje máte již přednastavené). Účtenku vytisknete.

Zjednodušený režim ( § 10 – 11 a § ZEET ) umožňuje, aby poplatník při evidenci tržeb pracoval off-line a evidované tržeb zasílal správci daně datovou zprávu nejpozději do 5 dnů od přijetí tržby.

Pokud má poplatník pochybnosti, zda jeho příjmy podléhají evidenci nebo zda může evidovat tržbu ve zjednodušené režimu, může zaslat správci daně žádost o závazní posouzení evidované tržby dle § 32 ZEET . Ustanovení § 32 je mezi těmi, která jsou účinná již k 1. 9. 2016.

Zdroj: www.ucetni-portal.cz , více informací naleznete na www.etrzby.cz


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE