SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Cestovné 2016 - návod na výpočet /01.02.2016/

Výpočet cestovních náhrad se skládá ze tří částí: 1. amortizace použitého vozidla 2. náhrada za spotřebu pohonných hmot 3. stravné za pracovní cestu

1. Náhrada za používání silničního motorového vozidla

Sazbu náhrady stanoví § 157 odst. 4 zákoníku práce. Jedná se o základní sazbu za 1 km jízdy:

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.

2. náhrada za spotřebu pohonných hmot

(§ 158 odst. 3 zákoníku práce)

Výpočet náhrady za spotřebu PHM:

Aritmetický průměr spotřeby * počet ujetých km * cena PHM stanovená vyhláškou

Průměrná cena za 1 litr PHM:

a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 29,50 Kč u motorové nafty.

3. Stravné

Tuzemské i zahraniční stravné je posáno v sekci Aktuálně.

V případě zahraničního stravného je důležitým okamžikem pro výpočet stravného čas, kdy byly překročeny hranice jednotlivých států.


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE