SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Zveřejnění čísel účtů – povinný registrační údaj /01.04.2013/

Plátci daně jsou povinny uvést na přihlášce k registraci i čísla všech svých bankovních účtů, které jsou používány pro ekonomickou činnost. (§96 zák. č. 235/2004)

  Plátce si může zvolit, který z bankovních účtů bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stávající plátci měli lhůtu do 28.2.2013 pro podání oznámení o změně registračních údajů, kde uvedli čísla účtů, které si přejí zveřejnit.

Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů 1.4.2013 v informačních systémech o plátcích DPH. Použití jiných účtů než zveřejněných, bude mít za následek nebezpečí možnosti ručení za nezaplacené DPH dodavatele.


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE