SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Ručení za nezaplacenou daň /01.04.2013/

Příjemce plnění ručí za daň nezaplacenou dodavatelem z dodaného zdanitelného plnění, v případě, kdy je dodavatelem nespolehlivý plátce.

  Za nezaplacenou daň ručí příjemce plnění v případě, že mohl vědět nebo věděl, že:

  a)  Daň na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena

  b)  Dodavatel se úmyslně dostal do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

  c)  Dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

  d)  Úplata plnění byla bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé

  e)  Úplata byla poskytnuta převodem na účet vedený bankovní společností mimo tuzemsko

  f)  Úplata byla poskytnuta na jiný účet dodavatele, než který je zveřejněn správcem daně.

Příjemce plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je o dodavateli v okamžiku uskutečnění plnění, zveřejněn dodavatel jako nespolehlivý plátce. (§109 zák. č. 235/2004)


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE