SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Nový pojem - nespolehlivý plátce /01.04.2013/

Pojem nespolehlivý plátce (§106a zák. č. 235/2004) úzce souvisí s ručením za nezaplacenou daň (§109 zák. č. 235/2004).

Finanční úřad chtěl v zákoně zakotvit nástroj proti daňovým únikům. Z rozhodnutí správce daně se může stát nespolehlivým plátce, který závažným způsobem poruší povinnosti plátce DPH. Po 1 roce, kdy nespolehlivý pláce neporušil své povinnosti, může pořádat správce daně o zrušení označení „nespolehlivý plátce“.  

 

Závažná porušení povinností plátce:      

a)  Byla doměřena platebním výběrem DPH minimálně 500 000Kč.

 

b)  Existuje důvodná obava, že nebude DPH zaplaceno

 

c)  U plátce je evidován po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců evidován kumulativní nedoplatek DPH minimálně 10 mil. Kč

(Informace GFŘ č. j.: 101/13-121002-506729 ze dne 4. 1. 2013)


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE