SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Daňový doklad III. /01.04.2013/

Náležitosti, které nemusí obsahovat zjednodušený daňový doklad

 

a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

 

b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

 

c) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

 

d) základ daně,

 

e) výši daně

 

Nově je možné vystavit zjednodušený daňový doklad i u bezhotovostních plateb. Stále však platí horní hranice pro vystavování zjednodušených daňových dokladů 10 000 Kč (včetně DPH).

 

Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE