SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Daňový doklad II. /01.04.2013/

Náležitosti daňového dokladu se v novele platné od 1.1.2013 příliš nezměnily. Jedinými dvěma změnami je uvedení sousloví: "vystaveno zákazníkem" a "daň odvede zákazník".

  Náležitosti daňového dokladu (§29/1-2  zák. č. 235/2004):

  a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,

  b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

  c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

  d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět plnění,

  g) den vystavení daňového dokladu,

  h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,

  i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

  j) základ daně,

  k) sazbu daně,

  l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně

  m) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,

  n) "vystaveno zákazníkem", je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,

  o) "daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

 

Daňový doklad nemusí obsahovat (§29/3  zák. č. 235/2004): 

  a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,

  b) rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty,

  c) sazbu daně a výši daně:

  1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo

  2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

  Tento odstavec mimo jiné ruší povinnost v případě režimu přenesení daňové povinnosti (§92a zák. č. 235/2004) uvádět výši sazby DPH.

 


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE