SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Nový pojem - identifikovaná osoba /01.04.2013/

Jedná se o osoby povinné k dani, které zároveň nejsou plátcem daně nebo právnická osoba nepovinná k dani. Stávají se identifikovanými osobami, pokud pořídí zboží z jiného členského státu při překročení limitu 326 000 Kč nebo pořídí zboží podléhající spotřební daní, jsou příjemcem služby od osoby registrované v jiném členském státě nebo od zahraniční osoby. (§ 6g - § 6 i zák. č. 235/2004)

Identifikovaným osobám je přiděleno identifikační číslo. Osoby, které splnili podmínky, se stávají identifikovanými osobami ode dne přijetí zdanitelného plnění. Povinnost podat přihlášku k registraci nastává do 15 dnů ode dne, kdy se stává identifikovanou osobou.  (§97  zák. č. 235/2004)

Identifikované osoby mají omezené povinnosti oproti plátcům daně. Z pohledu tuzemských plnění budou nadále zůstávat v postavení neplátce daně. Na druhé straně pokud poskytnou službu s místem plnění mimo tuzemsko podle §9/1, budou mít povinnost podávat souhrnné hlášení. (§ 6i  zák. č. 235/2004). Daňové přiznání má povinnost podat do 25 dnů, po skončení měsíce, kdy vznikla daňová povinnost. V tomto termínu je daňová povinnost splatná (§101/6  zák. č. 235/2004)


 

Tzn. Jedná se o fyzické osoby, které podnikají, nebo o firmy, které nejsou plátci DPH. Pokud nakoupí zboží z jiného členského státu nad 326 000Kč nebo pořídí zboží podléhající spotřební daní, nebo jim je poskytnuta služba od plátce DPH v jiném státě EU nebo zahraniční firmy nebo podnikatele, stávají se tím dnem identifikovanou osobou. Mají povinnost registrovat se a za daný měsíc podat daňové přiznání a zaplatit DPH.

Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE