SCH Ekonom Aktuálně

Aktuálně

Bezúročné půjčky /01.12.2011/

Bezúročné půjčky jsou nyní bez daňového dopadu.

Dne 13.10.2011 vydalo Generální finanční ředitelství nové , revoluční stanovisko (oproti stanovisku dřívějšímu ministerstva financí) toto přikládám níže:

"Zaměstnanci po dobu poskytování bezúročné půjčky nevzniká v průběhu jejího poskytování žádný zdanitelný příjem z tit. úroků ( viz judikát NSS 1AFs 106/2004). V případě prominutí splacení půjčky vzniká u zaměstnance v tomto okamžiku příjem dle §6 odst. 1 písm. d) ZDP ve výši prominuté částky, podléhající jak zdanění daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, tak veřejnoprávnímu pojistnému."

Ministerstvo rozšířilo výklad na jakékoliv půjčky sjednané bez úroku, nejen zaměstnanecké. Přesto doporučuji každý jednotlivý případ takovéto půjčky projednat s daňovám poradcem.


Mapa

SCH-EKONOM s.r.o.
Obrněné brigády 553/31
350 02 Cheb

Daňová kalkulačka ICA ceritification REGISTRAČNÍ AUTORITA
úvodní stránka mapa webu
CZ EN DE