Nápověda - Daňová kalkulačka

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Uveďte počet měsíců, po které bylo podnikání hlavní a vedlejší činností. Jinak program automaticky předpokládá, že nejde o podnikatele.

Uveďte zaplacené zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Nejlépe pokud budete tyto údaje čerpat z přehledů z české správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.


Vyměřovací základ = částka, ze které se počítá pojištění

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - jen důchodovéVyměřovací základ 2017 = 50% ze zisku z podnikání nebo
Minimální vyměřovací základ pro rok 2017 je 84 696 Kč hlavní 33 888 Kč vedlejší
Maximální vyměřovací základ pro rok 2017 je 1 355 136 Kč
Sazba pojistného je: 29,2% z vyměřovacího základu

Termíny placení
Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce
Doplatek pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled (30.4., 31.7.)

KDO PLATÍ POJISTNÉ
OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ) :

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Vyměřovací základ 2017 = 50% ze zisku z podnikání nebo
Minimální vyměřovací základ pro rok 2017 je 169 392 Kč
Maximální vyměřovací základ pro rok 2017 je zrušeno
Sazba pojistného je: 13,5% z vyměřovacího základu

Termíny placení
Zálohy na pojistné za měsíc se platí, do 8 dne následujícího kalendářního měsíce
Doplatek pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled (30.4., 31.7.)

KDO PLATÍ POJISTNÉ
OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)