Nápověda - Daňová kalkulačka

Příjmy z pronájmu


Zde jde o příjmy z pronájmu majetku (nemovitosti i věci movité), který není v obchodním majetku podnikatele

Od roku 2013 až do roku 2017 je omezení paušálních výdajů tím, že pokud tyto použijete a celkem jsou takové příjmy vyšší než 50% celku, pak nelze použít slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.