Nápověda - Daňová kalkulačka

Nezdanitelné položky

Dary uveďte dary zaplacené na tzv. vyjmenované účely. Částka darů musí činit nejméně 1 000 Kč nebo 2% ze základu daně. Maximálně lze odečíst 15% ze základu daně. Jeden odběr krve je považován za dar v hodnotě 2 000 Kč.

Úroky zaplacené na bydlení uveďte úroky zaplacené z poskytnutého úvěru na stavební spotření nebo hypotečního úvěru uvedené na potvrzení od banky. Celková částka zaplacených úroků nesmí překročit u jedné domácnosti 300 000 Kč, při placení úroků jen po část roku, nesmí překročit u jedné domácnosti 25 000 Kč za měsíc placení.

Penzijní připojištění do kalkulačky uveďte celou zaplacenou částku, sama odečítá 12 000 Kč. Maximální uplatnitelná částka po odečtení 12 000 Kč je 12 000 Kč (tj. zaplaceno 24 000 Kč)

Soukromé životní pojištění do kalkulačky uveďte celou zaplacenou částku uvedenou na potvrzení od pojišťovny. Maximální uplatnitelná částka je 12 000 Kč

Zaplacené příspěvky odborové organizaci do kalkulačky uveďte zaplacenou částku uvedenou na potvrzení od odborové organizace. Maximální uplatnitelná částka je 1,5% zdanitelných příjmů ze zaměstnání nebo 3 000 Kč

Zaplacené úhrady na zkoušky Lze uplatnit pouze úhrady za zkoušky za vzdělávání, které je registrováno podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Maximálně lze uplatnit 10 000 Kč

NEREZIDENT může použít nezdanitelné položky POUZE pokud má v ČR 90% celosvětových příjmů - Příjmy z jiných států se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně.